Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
07.03.2022
Informacja o likwidacji UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 01.03.2022 r. został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) (dalej: UFK), którego aktywa stanowiły jednostki uczestnictwa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy).

Likwidacja UFK wynika z likwidacji funduszu ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) i umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu.

UFK oferowany był w ramach umów ubezpieczenia FWR Optymalny Portfel, FWR OPTYMALNY PORTFEL II, FWR Optymalny Portfel na Start, Dobry Start Juniora oraz Nest Solidne Inwestycje.

W razie pytań prosimy o kontakt.