Hydraulik na telefon, czyli jakie zalety ma assistance domowe

Opublikowano
assistance

Jeżeli mamy pakiet assistance, to w razie takich zdarzeń, jak pęknięcie rury czy podtopienie domu, możemy zadzwonić do call center ubezpieczyciela, który zorganizuje profesjonalną pomoc.

Odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych jest wypłacane po jakimś czasie – zgodnie z przepisami w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody - od nieszczęśliwego zdarzenia, a poszkodowani, zazwyczaj zdenerwowani i bezradni, do tego czasu muszą jakoś poradzić sobie ze szkodami. W takich właśnie przypadkach przydaje się home assistance.

Assistance domowe (inaczej home assistance) obejmuje bezpłatną całodobową pomoc w określonych w umowie sytuacjach, takich jak nieszczęśliwe zdarzenie losowe, awaria czy wypadek w domu lub mieszkaniu.

W razie zajścia opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzeń, zakład ubezpieczeń zajmie się takimi sprawami, jak organizacja naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej, wezwie stolarza, hydraulika czy szklarza. Jeżeli na przykład na skutek podtopienia po nadmiernych opadach śniegu woda zaleje nam piwnicę, uszkadzając instalację elektryczną, to możemy szybko otrzymać pomoc, nie poszukując gorączkowo odpowiednich fachowców.

Świadczenia assistance obejmują usługi, które można określić jako pierwszą pomoc w razie awarii czy zdarzeń losowych. Usługi te to:

  • interwencja specjalisty (elektryk, hydraulik, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, technik systemów alarmowych, szklarz),
  • transport mienia w sytuacji, gdy w następstwie awarii instalacji lub zdarzenia losowego zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia ruchomego poza miejscem zamieszkania ubezpieczonego, gdyż pozostawienie go tam grozi jego uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem,
  • dozór mienia, gdy zachodzi konieczność zabezpieczenia go przed utratą lub zniszczeniem przez inne osoby,
  • przechowywanie mienia w przypadku, gdy w następstwie awarii instalacji lub zdarzenia losowego zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia poza miejscem zamieszkania ubezpieczonego, gdyż pozostawienie go w tym miejscu grozi jego uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Aby otrzymać pomoc po zajściu nieszczęśliwego zdarzenia, powinniśmy skontaktować się z całodobowym numerem alarmowym, podanym przez ubezpieczyciela.

Zorganizowanie pomocy przez firmę assistance jest szybsze i skuteczniejsze, niż robienie tego samodzielnie. Firmy assistance współpracują z usługodawcami w całym kraju, a jakość usług systematycznie weryfikują. Do tego może się zdarzyć, że na skutek klęski żywiołowej czy awarii będziemy odcięci od internetu.

Większość świadczeń assistance realizowana jest bezpłatnie. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast pokrycia kosztów zakupu części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania naprawy, a tym samym koszty te ponosi ubezpieczony.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się