Sprzedaż polis inwestycyjnych według nowych zasad (nowe przepisy dotyczące polis z UFK)

Opublikowano
polis inwestycyjnych

Osoby kupujące polisy o charakterze inwestycyjnym nie muszą się obawiać, że nabędą produkt, który nie będzie odpowiadał ich potrzebom. Nowe przepisy dobrze zabezpieczają interesy konsumentów.

Celem polis inwestycyjnych, oprócz ochrony życia, jest inwestowanie pieniędzy. Klient płaci składkę jednorazowo albo regularnie, która następnie jest lokowana przez ubezpieczyciela w wybrane przez konsumenta ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Polisy inwestycyjne zapewniają również osobom uposażonym wypłatę świadczenia w razie śmierci posiadacza ubezpieczenia.

Przepisy korzystne dla klientów

Z początkiem roku weszła w życie nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która wprowadza szereg korzystnych uregulowań dla klientów zakładów ubezpieczeń, w tym szczególnie dla osób kupujących polisy inwestycyjne.

Jednym z nowych rozwiązań jest możliwość odstąpienia przez klienta od umowy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania po raz pierwszy rocznej informacji o wysokości świadczeń przysługujących z zawartej umowy ubezpieczenia. Konsument otrzymuje pierwszą informację rocznicową w terminie od 10 do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. A więc nawet po roku może zrezygnować z ubezpieczenia i otrzymać zwrot pieniędzy. Zakład ubezpieczeń wypłaca wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych według stanu na dzień otrzymania informacji o odstąpieniu pomniejszoną nie więcej niż o 4 proc.

Polisa dopasowana do potrzeb

Przed sprzedażą polis inwestycyjnych zakłady ubezpieczeń powinny przeprowadzić analizę potrzeb, wiedzy i doświadczenia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz sytuacji finansowej klienta. Dopiero na tej podstawie mogą zaproponować odpowiedni produkt wraz z uzasadnieniem wskazującym, w jaki sposób odpowiada on potrzebom konsumenta. Pozwala to klientom kupować to, co jest dla nich najbardziej właściwe.

Ubezpieczyciele mają obowiązek informować klientów m.in. o ryzyku inwestycyjnym oraz wysokości pobieranych opłat, jak również rekomendowanym minimalnym okresie trwania umowy.

Czytaj, co podpisujesz

Żadne zmiany nie pomogą klientom, jeśli nie będą oni czytać tego, co podpisują. Zakup polis inwestycyjnych jest bezpieczny dla konsumentów wtedy, gdy zapoznają się oni z warunkami ubezpieczenia, kartą produktu i innymi dokumentami przestawionymi im przez ubezpieczyciela.

Warto również wspomnieć, że nowe przepisy nakładają na ubezpieczycieli obowiązek przygotowania skorowidza do ogólnych warunków ubezpieczenia, który ma stanowić swego rodzaju mapę ułatwiającą poruszanie się po OWU. Często są one obszerne, gdyż określają dokładnie wszystkie elementy zawieranej umowy.

Klienci powinni to zrobić przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a towarzystwo na ich żądanie musi przedstawić na piśmie podstawowe informacje na temat polisy.

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się