Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
19.11.2020
Informacja o wstrzymaniu wyceny funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2

Informujemy, że Rockbridge TFI S.A. (dalej: Towarzystwo), działając na podstawie postanowień Statutu Funduszu, wstrzymuje wykonywanie wyceny Funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 (dalej: Fundusz). Powodem wstrzymania wykonywania wycen jest zajęcie praw majątkowych Funduszu, na wniosek spółki GetBack S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413997, w związku ze sporem jaki GetBack S.A. prowadzi z innymi podmiotami, w tym z Funduszem. Wycena funduszu nie będzie dokonywana, aż do momentu zakończenia sporu.

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, stanowią aktywa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej: UFK):

  • UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2,
  • UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II.

 

Zawieszenie wyceny Funduszu rzutuje na UFK i powoduje zawieszenie wycen oraz brak możliwości realizacji dyspozycji do momentu zakończenia sporu i wznowienia wyceny Funduszu przez Towarzystwo.

Informujemy, że wszystkie złożone do tej pory dyspozycje pozostają w mocy i nie ma konieczności ponownego składania dyspozycji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.