Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
25.09.2020
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Informujemy, że z dniem 30.12.2020 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA UFK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

Jest to podyktowane faktem, iż aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zmniejszyły do poziomu uprawniającego nas do jego likwidacji tj. poniżej 1 mln zł, o czym mowa w postanowieniach Regulaminu UFK.

UFK oferowany był w produktach: „KorpoInvest”, „Europejski Fundusz Obligacji”, Europejska Przyszłość”.   

Jednocześnie informujemy iż środki pieniężne z tytułu całkowitego wykupu wypłacimy na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia/ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.