Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
27.06.2022
Informacja o planowanej likwidacji UFK EUROPA FUND InSecura Plus/01

Informujemy, że z dniem 29.07.2022 r. planujemy zlikwidować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy EUROPA FUND InSecura Plus/01.

Z uwagi na to, iż aktywa UFK EUROPA FUND InSecura Plus/01 stanowią obecnie wyłącznie środki pieniężne, nieuzasadnione jest dalsze utrzymywanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ze względu na ponoszone przez Klientów opłaty administracyjne. Jednocześnie aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zmniejszyły się do poziomu uprawniającego nas do jego likwidacji tj. poniżej 4 mln zł, o czym mowa w postanowieniach Regulaminu UFK.

UFK oferowany był w produkcie „Secus Premium Selection II”.

Jednocześnie informujemy, iż środki pieniężne z tytułu całkowitego wykupu wypłacimy na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.