Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
17.05.2022
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Informujemy o planowanym zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (dalej: UFK):

UFK:
Umowa ubezpieczeniowa
Portfel Śmiały Nest Solidne Inwestycje
UFK Europa (2) Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) Nest Solidne Inwestycje
UFK Europa Skarbiec – Konserwatywny Plus Nest Solidne Inwestycje
UFK Europa BNP Paribas Lokata Kapitału (BNP Paribas Parasol SFIO) Optymalny Portfel II
UFK Europa BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) Optymalny Portfel II
UFK Europa BNP Paribas Obligacji (BNP Paribas FIO) Optymalny Portfel II

 

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 01.06.2022 r. 

UFK zostaną usunięte z wykazów UFK oferowanych w ramach wymienionych umów ubezpieczenia.

Zaprzestanie oferowania wskazanego UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem zaprzestania oferowania tego UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.