Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
31.10.2018
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

1) UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO),
2) UFK Europa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU FIO GI), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (PZU SFIO GI).

Planowana data wprowadzenia do oferty nowych UFK to 14.11.2018 r.

Strategia inwestycyjna wprowadzanych do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zostaną dodane do wykazu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”.

Wprowadzenie do oferty nowych UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wprowadzenia do oferty nowych UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań