Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
23.01.2019
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

1) UFK Europa BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO),

2) UFK Europa BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO),

3) UFK Europa BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BGŻ BNP Paribas FIO),

4) UFK Europa BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO),

5) UFK Europa BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO).

Planowana data wprowadzenia do oferty nowych UFK to 25.02.2019 r.

Strategia inwestycyjna wprowadzanych do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zostaną dodane do wykazu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Wprowadzenie do oferty nowych UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wprowadzenia do oferty nowych UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań