Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
12.02.2019
Informacja o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym utworzeniu nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (ufk) w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”:
- UFK Europa AGIO Akcji PLUS (AGIO FIO), którego aktywa stanowić będą jednostki uczestnictwa AGIO Akcji Plus (AGIO FIO).

Planowana data utworzenia ufk to 14.03.2019 r.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy zostanie dodany do wykazu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”.

Strategia inwestycyjna wymienionego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowić będą aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Utworzenie wskazanego ufk ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem utworzenia tego ufk.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań