Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
12.10.2018
Informacja o likwidacji UFK Europa GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO) i UFK Europa GAMMA Delta SFIO

Informujemy, że z dniem 13 września 2018 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany:

1) UFK Europa GAMMA Globalny Obligacyjny (GAMMA FIO), który oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „DOBRY START JUNIORA” oraz

2) UFK Europa GAMMA Delta SFIO, który oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „DOBRY START JUNIORA”. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się także w Wykazach UFK w „FWR Optymalny Portfel” oraz „FWR Optymalny Portfel na Start”.


Powyższe podyktowane jest faktem, iż Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK GAMMA Globalny Obligacyjny został przejęty przez Fundusz GAMMA Papierów Dłużnych, natomiast Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK GAMMA Delta SFIO został przejęty przez GAMMA Gamma SFIO.

Jednocześnie informujemy, iż jednostki uczestnictwa UFK Europa GAMMA Delta SFIO zostały zamienione na jednostki UFK Europa GAMMA Gamma SFIO wg wyceny z dnia 13.09.2018 r.

Zlikwidowane Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostaną usunięte z Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań