Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
13.09.2018
Informacja o planowanej likwidacji UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged)

Informujemy, że z dniem 28 września 2018 r. z przyczyn od nas niezależnych zostanie zlikwidowany UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged), który oferowany jest w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Nest Solidne Inwestycje”. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy znajduje się także w Wykazach UFK w „FWR Optymalny Portfel” oraz „FWR Optymalny Portfel na Start”. Oferowany był również w produktach „Wymarzone Perspektywy” i „FWR Optymalny Portfel II”.

Podyktowane jest to faktem, iż Fundusz Inwestycyjny, którego Jednostki Uczestnictwa stanowią Aktywa UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged) został przejęty przez Fundusz JPM US Select Equity Plus D (acc) - PLN (hedged).

Jednocześnie informujemy o konieczności przeniesienia środków z likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego do dnia 25 września 2018 r. Po tym terminie jednostki uczestnictwa UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged) zostaną zamienione na jednostki UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, którego cel i strategia inwestycyjna są spośród oferowanego spektrum inwestycyjnego według naszej najlepszej wiedzy, najbardziej zbliżone do celu oraz strategii inwestycyjnej likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Zamiana nastąpi na zasadach konwersji w terminach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto po 25 września 2018 r. nie będą realizowane dyspozycje nabycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged).

W związku z planowaną likwidacją UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (perf) (acc) (PLN) (hedged), po 14 września 2018 r. nie będą przyjmowane do realizacji Dyspozycje, w wyniku których następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa UFK likwidowanego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego.

Zlikwidowany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostanie usunięty z Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia.

W razie pytań prosimy o kontakt.

NOTOWANIA

więcej notowań