Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
22.02.2019
Informacja o zaprzestaniu oferowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje o planowanym zaprzestaniu oferowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach ubezpieczenia „Multi Inwestor”:

- UFK Europa Skarbiec Absolute Return Akcji, którego aktywa stanowią certyfikaty inwestycyjne Skarbiec Absolute Return Akcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

- UFK Europa Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji, którego aktywa stanowią certyfikaty inwestycyjne Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Planowana data zaprzestania oferowania wskazanych UFK to 08.03.2019 r.

UFK zostaną usunięte z wykazu UFK oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Multi Inwestor”.

Zaprzestanie oferowania wskazanych UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem zaprzestania oferowania tego UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.