Skip to main content
Od 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
27.02.2019
Informacja o planowanym wprowadzeniu do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy o planowanym wprowadzeniu do oferty w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II” następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

1) UFK Europa Investor Obligacji (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Obligacji (Investor FIO),

2) UFK Europa Investor Zrównoważony (Investor FIO), którego aktywa będą stanowić jednostki uczestnictwa Investor Zrównoważony (Investor FIO).

Planowana data wprowadzenia do oferty nowych UFK to 29.03.2019 r.

Strategia inwestycyjna wprowadzanych do oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego stanowią aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe zostaną dodane do wykazu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „FWR Optymalny Portfel II”.

Wprowadzenie do oferty nowych UFK ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wprowadzenia do oferty nowych UFK.

W razie pytań prosimy o kontakt.