Ubezpieczenie majątku firmowego - na co zwracać uwagę?

Opublikowano
ubezpieczenie

Ubezpieczenie majątku firmowego to jedna z najważniejszych kwestii, o jakie powinien zadbać przedsiębiorca. Warto zdać sobie sprawę, że niespodziewane zdarzenia, jak np. pożar, powódź czy kradzież mogą zdarzyć się każdemu i pozbawić go dorobku życia. Na co zwracać uwagę przy wyborze takiej polisy?

Decydując się na wykupienie ubezpieczenia majątku, przedsiębiorca może skupić się na rozwoju firmy bez konieczności poświęcania czasu na walkę z przeciwnościami losu. Warto wziąć pod uwagę, że ubezpieczenie nie musi ograniczać się tylko do odszkodowania w następstwie zdarzeń losowych. Przykładowo w opcji „office assistance”, którą oferuje TU Europa, przedsiębiorca dodatkowo może skorzystać z pakietu usług dodatkowych, zawierającego m.in pomoc w znalezieniu zastępczego biura oraz zabezpieczenie nieruchomości po zdarzeniu.

Dla wielu firm wartością dodaną może okazać się też ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników oraz członków ich rodzin. Wyszukanie jak najszerzej działającego ubezpieczenia jest więc w interesie zarówno właściciela firmy, jak i jego pracowników.

Zanim podpiszemy polisę, musimy przede wszystkim ustalić, jakie mienie chcemy objąć ubezpieczeniem. Co istotne, nie musi być ono własnością przedsiębiorstwa, może być wynajęte, użyczone czy dzierżawione. Dokładna inwentaryzacja majątku jest ważna, ponieważ wpływa na ogólną sumę ubezpieczenia, wielkość składki i wysokość odszkodowania.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na precyzyjne wyliczenie wartości majątku firmy. Jeśli ją zaniżymy, zapłacimy niższą składkę, ale niższa będzie też suma ubezpieczenia, przez co dostaniemy niższe odszkodowanie. Nie warto również próbować „zarobić” i zawyżać wartości mienia – mimo wyższej składki ubezpieczyciel zapłaci tyle, ile wynosi rynkowa wartość ubezpieczonego mienia.

Decydując się na wybór ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien rozważyć, z jakimi ryzykami wiąże się prowadzona przez niego działalność oraz uwzględnić specyfikę swojej branży. Pozwoli to ustalić, jaki zakres ubezpieczenia będzie dla nas najlepszy. Pamiętajmy, że polisa chroni tylko przed tymi ryzykami, które są wyszczególnione w umowie ubezpieczenia. Jeśli zatem ubezpieczymy się od ognia, huraganu i powodzi, nie dostaniemy odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez grad. Dlatego coraz bardziej popularne jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Taka polisa zakłada, że klient otrzyma odszkodowanie za utratę, zniszczenie czy uszkodzenie mienia, które powstało z powodu nieprzewidzianego zdarzenia. Ta forma ubezpieczenia niesie ze sobą wyższy wymiar składki, jednakże zapewnia szerszy zakres ochrony.

Aby uniknąć rozczarowania ochroną ubezpieczeniową, dobrze być świadomym, w jakich okolicznościach polisa nie chroni majątku firmy. Przed zawarciem umowy sięgnijmy więc do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zapoznajmy się z tzw. wyłączeniami odpowiedzialności. Są tam opisane sytuacje, w których za zniszczenie naszego mienia nie dostaniemy odszkodowania. Wiedząc to nie będziemy zaskoczeni, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.

 

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się