Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
08.04.2020 Informacja o zmianie Zarządu TU Europa S.A.

Warszawa, 08.04.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadającej numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r. Wiceprezes Zarządu Pani Ewa Lipińska złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie TU Europa S.A. oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu TU Europa S.A. z dniem 7 kwietnia 2020 r.

 

Warsaw, April 8, 2020

 

Dear Sirs,                                                                             

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up (hereinafter: "TU Europa S.A."), hereby informs that on April 7, 2020, Vice President of the Management Board, Ms. Ewa Lipińska, resigned from the Management Board of TU Europa S.A. and her position of the Vice President of the said Management Board as of April 7, 2020.