Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
03.08.2021 Informacja o zmianie statutu TU Europa S.A.

Wrocław, 03.08.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU Europa S.A. w dniu 15 czerwca 2021r. oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu                    Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu

 

Wrocław, August 03, 2021 r.

 

 

Dear Shareholders,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. with its registered office in Wrocław at ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276, REGON 272324625, share capital of PLN 37,800,000.00 registered and fully paid up (hereinafter: "TU Europa S.A."),hereby informs about the amendment to its Articles of Association adopted during the Ordinary General Meeting of TU Europa S.A. held on June 15, 2021 and its entry in the National Court Register.