Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
11.01.2021 Informacja o zmianie Statutu Spółki

Wrocław, 11.01.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych (dalej: „TU Europa S.A.”) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU Europa S.A. w dniu 3 listopada 2020 oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu   Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu