Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU EUROPA S.A.
11.03.2021 Zawiadomienie o zmianie w składzie Rady Nadzorczej

Wrocław, 11.03.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002736, posiadające numer NIP 895-10-07-276 i numer REGON 272324625, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 37 800 000 złotych, informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TU Europa S.A. z dniem 01.01.2021 r. powołało w skład Rady Nadzorczej TU Europa S.A., X kadencji, na okres wspólnej kadencji pana Wilm Langenbach i powierzyło mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie z dniem z dniem 31.12.2020 r. (z końcem tego dnia) z funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej TU Europa S.A. zrezygnował pan Svena Fokkema.

 

 Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu                        Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu