Sport & Fun – w góry z polisą w plecaku

Opublikowano
Sport & Fun – w góry z polisą w plecaku

Co turystów najbardziej pociąga w górach? Ich nieprzewidywalność, malowniczość i dawka adrenaliny. Góry są równie piękne, jak niebezpieczne i zdradliwe. Żeby uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych z ratownictwem i opieką medyczną, należy pamiętać o ubezpieczeniu, dostosowanym do górskich standardów.

Uprawianie sportów górskich cieszy się niezwykłą popularnością, która dostarcza niezapomnianych przeżyć. Trzeba mieć na uwadze, że nie jest to aktywność przeznaczona dla każdego. Wielu turystów nie wie, że jeśli na szlaku przytrafi nam się wypadek lub omyłkowo zejdziemy z trasy i zabłądzimy, może nas to słono kosztować. Wszelkie akcje ratownicze i poszukiwawcze są bowiem płatne.

Sport & Fun to ubezpieczenie dla fanów białego szaleństwa: jazdy na nartach oraz snowboardzie, a także wędrówek górskich, które obejmuje m. in.:  

  • koszty leczenia, ratownictwa i transportu
  • NNW i OC (także w związku z uprawianiem narciarstwa i snowboardingu)
  • ochronę sprzętu sportowego
  • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego i karnetu narciarskiego w przypadku nagłej choroby

Sport & Fun obejmuje cały świat i możesz je kupić online. Występuje w dwóch wariantach: Active Fun i Max Fun, które różnią się od siebie zakresem ochrony oraz wysokością sum ubezpieczenia.  

Active Fun, w swoim zakresie obejmuje:

Koszty leczenia, ratownictwa i transportu - jeśli podczas podróży zagranicznej zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi, zorganizujemy oraz pokryjemy koszty leczenia w placówce medycznej bądź wizyty lekarskiej oraz koszty ratownictwa i transportu medycznego do Polski do kwoty 20.000 EUR.

NNW i OC – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
NNW jeśli podczas podróży przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, otrzymasz odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowi a OCjeśli wyrządzisz krzywdę innej osobie lub uszkodzisz jej mienie, wypłacone zostanie świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej. Ubezpieczeniem są również objęte szkody, które wyrządzisz w trakcie uprawiania narciarstwa, snowboardingu (np. wjedziesz w kogoś na stoku i wyrządzisz mu krzywdę).

Turystykę i sport

Uprawianie turystyki kwalifikowanej - jeśli w trakcie amatorskiego uprawiania poniższych sportów ulegniesz wypadkowi, pokryjemy koszty leczenia, ratownictwa i transportu, otrzymasz odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku oraz  wypłacimy świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej w przypadku szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy: jazdy na rowerze,  pływania żaglówką, pływania kajakiem, pływania rowerem wodnym, jazdy na wielbłądzie, uczestnictwa w jeep-safari, wędkarstwa, wędrówki po górach do 3000 m n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego, żeglarstwa do 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi.

Uprawianie sportów wysokiego ryzyka - jeśli w trakcie amatorskiego uprawiania poniższych sportów ulegniesz wypadkowi, pokryjemy koszty leczenia, ratownictwa i transportu, otrzymasz odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku oraz  wypłacimy świadczenie ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej w przypadku szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  Dotyczy: narciarstwa, snowboardu, jazdy konnej, gry w  polo, myślistwa, nurkowania z aparatem powietrznym, raftingu, sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, sztuk walki, sportów obronnych, jazdy na quadach, kitesurfingu, windsurfingu, surfingu, jazdy na nartach wodnych, jazdy na skuterach wodnych, paintballa.

Ochronę sprzętu sportowego na wypadek jego kradzieży lub uszkodzenia oraz zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego, jeśli opóźni się dostarczenie Twojego sprzętu sportowego.

Ochronę bagażu podróżnego jeśli podczas podróży Twój bagaż zostanie uszkodzony lub skradziony, otrzymasz zwrot kosztów za zniszczone lub utracone przedmioty, które miałeś w walizce.

Assistance
Organizację pomocy medycznej 24h  jeśli podczas podróży zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi a także, zorganizujemyi pokryjemy koszty podróży, zakwaterowana i wyżywienie osoby towarzyszącej lub zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia.

Wariant Max Fun, to  wyższe suma ubezpieczenia i kompleksowa ochrona, która dodatkowo zawiera: zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,  a także organizację i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji, organizację i pokrycie kosztów transportu do miejsca kontynuacji podróży po zakończeniu hospitalizacji, udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych oraz dokumentów, organizację i pokrycie kosztów transportu do Polski w przypadku konieczności przerwania podróży zagranicznej, organizację i pokrycie kosztów opieki i transportu nieletnich dzieci do Polski w przypadku Twojej hospitalizacji.

Oba pakiety można poszerzyć o dodatkowy zakres, który obejmuje: ochronę na wypadek nasilenia się Twojej choroby przewlekłej, ochronę w trakcie uprawiania sportów wyczynowych i ekstremalnych, zabieg artroskopii w placówkach państwowych i prywatnych w Polsce, jeśli podczas podróży uległeś wypadkowi, zwrot kosztów rehabilitacji w Polsce w związku z urazem doznanym w trakcie podróży,  ubezpieczenie Komfortowa Kieszeń zapewniające  zwrot kosztów skradzionego telefonu komórkowego, kluczy, dokumentów i portfela w trakcie podróży, ubezpieczenie mieszkania lub domu na okres podróży zagranicznej, Car Assistance dla osób podróżujących własnym autem za granicę, Family Assistance zapewniające pomoc medyczną i techniczną dla członków rodziny, którzy pozostają w domu na czas Twojej podróży zagranicznej.

Przy wyborze sumy ubezpieczenia, kieruj się zasadą: im dalszy cel podróży, tym wyższa suma ubezpieczenia.

Turystyka górska przeznaczona jest przede wszystkim dla osób sprawnych fizycznie, posiadających orientację przestrzenną i świadomych, że warunki atmosferyczne na szlaku mogą zmienić się błyskawicznie. Nigdy nie wiadomo czy występ skalny, po którym szliśmy dzień wcześniej, nie obluzuje się, a szczekanie psa nie spowoduje zejścia lawiny. W górach ratunek jest bardzo kosztowny, a większość wypadków jest efektem ludzkiej bezmyślności i brawury. Nie warto podczas przygotowań do górskich ekspedycji pominąć zakupu odpowiedniego ubezpieczenia.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sport & Fun.

produkt archiwalny

 

  • Oceń ten artykuł
    5.0/5 (1 ocen)
  • Podziel się