Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
17.11.2021 Informacje o zmianie statusu spółki oraz jej zarejestrowaniu do KRS

Wrocław, 17.11.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadająca numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU na Życie Europa S.A. w dniu 15 czerwca 2021r. oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Marta Małek-Bernadzikowska -    Członek Zarządu              Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu