Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
16.03.2022 Informacje o zmianach w Zarządzie

Wrocław, 16.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadająca numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje, iż z dniem 15 marca 2022 r. do składu Zarządu VII kadencji TU na Życie Europa S.A. na okres wspólnej kadencji powołani zostali nowi członkowie Zarządu pan Krzysztof Morawski oraz pan Grzegorz Pawlicki, którym powierzono funkcję Członków Zarządu.

Jednocześnie TU na Życie Europa S.A. informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. Wiceprezes Zarządu pan Maciej Kloze oraz Członek Zarządu pani Marta Małek-Bernadzikowska złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie TU na Życie Europa S.A. oraz z pełnionych w nim funkcji:

  1.     Wiceprezesa Zarządu – pan Maciej Kloze,
  2.     Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem – pani Marta Małek-Bernadzikowska

z dniem 14 marca 2022 r. (z końcem tego dnia).

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                 

Artur Chądzyński - Wiceprezes Zarządu