Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
05.04.2023 Informacja o zmianie funkcji Członka Zarządu

Wrocław, 27.03.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadająca numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje, iż z dniem 22 marca 2023 r. powierzono Panu Maratowi Nevretdinovowi funkcję I Wiceprezesa Zarządu TU na Życie Europa S.A. w trakcie trwania VII wspólnej kadencji Zarządu.