Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty dla akcjonariuszy TU NA ŻYCIE EUROPA S.A.
25.11.2020 Informacja o zmianie Statutu Spółki

Wrocław, 25.11.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092396, posiadające numer NIP 895-17-65-137 i numer REGON 932716961, kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości 307 200 000 złotych (dalej: TU na Życie Europa S.A.) informuje o zmianie Statutu Spółki uchwalonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU na Życie Europa S.A. w dniu 23 października 2020 oraz jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Marat Nevretdinov - Wiceprezes Zarządu                                            Maciej Kloze - Wiceprezes Zarządu