Całkowita niezdolność do pracy - nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, stan zdrowia ubezpieczonego będący wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, potwierdzony stosownym orzeczeniem.

Całkowita niezdolność do pracy

Data publikacji

Całkowita niezdolność do pracy - nieodwracalna utrata możliwości wykonywania pracy, stan zdrowia ubezpieczonego będący wynikiem choroby lub nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, potwierdzony stosownym orzeczeniem.

  • Udostępnij
BOK – Biuro Obsługi Klienta

BOK

Data publikacji

BOK – Biuro Obsługi Klienta

 

  • Udostępnij
Zakres ubezpieczenia - lista ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową na mocy konkretnej umowy z ubezpieczycielem.

Zakres ubezpieczenia

Data publikacji

Zakres ubezpieczenia - lista ryzyk, które objęte są ochroną ubezpieczeniową na mocy konkretnej umowy z ubezpieczycielem.

  • Udostępnij
Wyłączenia odpowiedzialności – katalog zdarzeń i zachowań, za które, w przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności

Data publikacji

Wyłączenia odpowiedzialności – katalog zdarzeń i zachowań, za które, w przypadku zaistnienia szkody, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

 

  • Udostępnij
WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

WU

Data publikacji

WU – dokument zawierającywarunki grupowego ubezpieczenia.

  • Udostępnij
Ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawarta między osobą fizyczną a ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie indywidualne

Data publikacji

Ubezpieczenie indywidualne – umowa ubezpieczenia zawarta między osobą fizyczną a ubezpieczycielem.

  • Udostępnij