Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
System Whistleblowing


Europa Ubezpieczenia umożliwia każdej osobie, w ocenie której doszło lub dochodzi do nieprawidłowości, zgłoszenie tego faktu w następujący sposób:

  • wysłanie pisemnej informacji na adres siedziby Spółki z dopiskiem "whistleblowing" lub "naruszenia"
  • dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail naruszenia@tueuropa.pl
  • dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza
  • dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem BKMS® whistleblower system grupy Talanx AG

 

Europa Ubezpieczenia zapewnia zgłaszającemu ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Informacje wysłane drogą pocztową na adres siedziby Spółki z dopiskiem „whistleblowing” lub „naruszenia” podlegają odrębnemu postępowaniu z zachowaniem prawa do poufności z wyłącznym dostępem jedynie przez upoważnione osoby.

Zgłoszenie w ramach naszego systemu wewnętrznego

Poniższy formularz przeznaczony jest do poufnego i anonimowego zgłaszania doniesień o potencjalnych nielegalnych i nieetycznych działaniach.

 
 

*Pamiętaj, że nie jesteś zobowiązany do wpisywania żadnych danych pozwalających na identyfikację Twojej osoby. Przekazywanie informacji odbywa się w sposób anonimowy. W sytuacji gdybyś chciał być poinformowany o sposobie załatwienia zgłoszonej sprawy podaj dane do kontaktu.

Z witryny możesz korzystać za pomocą każdego urządzenia podłączonego do sieci Internet.

Zgłoszenie w ramach systemu zewnętrznego

 

Formularz grupy Talanx AG znajdujący się pod poniższym linkiem przeznaczony jest do poufnego i anonimowego zgłaszania doniesień o potencjalnych nieetycznych i nielegalnych działaniach, w tym korupcji, oszustw oraz innych przestępstw bezpośrednio do jednego z akcjonariuszy Spółek.

BKMS® whistleblower system