Idealny Fundusz, ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Idealny Fundusz

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas trwania

Sugerowany minimalny czas trwania:

3 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 64 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 10 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
ochrona kapitalu nie

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko wysokie

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

za Ryzyko, Administracyjna, Likwidacyjna, od wyników
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online


Zalety:
 • środki pieniężne alokowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” o strategii inwestycyjnej opierającej się na funduszach inwestycyjnych Noble Funds TFI S.A.
O UFK

 • Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” opiera się na strategii inwestycyjnej zarządzanej przez Noble Funds TFI S.A.

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „NOBLE IDEAL FUND” inwestuje w następujące instrumenty finansowe: 
  • depozyty bankowe (maksymalnie 5% aktywów UFK)
  • jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszy inwestycyjnych: Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

 • Struktura aktywów UFK, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo opisane w Regulaminie UFK

 • Szczegółowe informacje oraz zasady lokowania środków Noble Funds FIO i Noble Funds SFIO zawarte są w prospektach tych Funduszy Inwestycyjnych dostępnych na stronie internetowej www.nobletfi.pl

 • Sprawdź notowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „NOBLE IDEAL FUND
jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt był oferowany za pośrednictwem naszego partnera - Idea Bank SA, który stawia na innowacyjność i zakłada ścisłą współpracę z każdym Klientem.

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Idealny Fundusz” możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.

ryzyko RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferowany w ramach ubezpieczenia „Idealny Fundusz” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.