Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
EKOLOGICZNY PORTFEL FIZ

O UBEZPIECZENIU

 

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:

jednorazowa Składka Podstawowa – minimalnie 10 000 zł, Składka Dodatkowa - od 5 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, depozyty bankowe oraz środki pieniężne
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna od Składki Podstawowej, Wstępna od Składki Dodatkowej, za Ryzyko, Administracyjna, Rozliczeniowa
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
 • możliwość osiągnięcia indywidualnych celów inwestycyjnych w średnim horyzoncie czasowym przy akceptacji określonego poziomu ryzyka
 • ubezpieczenie "Ekologiczny Portfel FIZ" przeznaczone jest dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie niskim zaangażowaniu finansowym (Składka Podstawowa już od 10 000 zł)
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania Umowy Ubezpieczenia
 • możliwość wskazania przez Ubezpieczonego osób uprawnionych, które otrzymają Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego 
 • ubezpieczenie przeznaczone dla osób zainteresowanych dywersyfikacją ryzyka poprzez rozłożenie inwestycji na Certyfikaty Inwestycyjne różnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
O UFK

 • W ramach ubezpieczenia "Ekologiczny Portfel FIZ" dostępny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy "UFK Selektywny"

 • Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, depozyty bankowe oraz środki pieniężne

 

 • Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości jego aktywów

 

 • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym wchodzącym w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego "UFK Selektywny", przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych UFK

 

 

 • Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie było oferowane za pośrednictwem naszego partnera – Banku Ochrony Środowiska S.A., który posiada duże doświadczenie na polskim rynku finansowym i stawia na produkty proekologiczne. 

Ubezpieczenie obecnie nie jest oferowane.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „Ekologiczny Portfel FIZ” możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyka RYZYKA
 • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferowany w ramach ubezpieczenia „Ekologiczny Portfel FIZ” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

 • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.