Po co firmie polisa OC?

Opublikowano
polisa OC

Szewc może przypadkiem uszkodzić powierzone mu obuwie, a serwis komputerowy zniszczyć laptop. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem wyrządzenia innym szkody, dlatego firma powinna mieć ubezpieczenie OC.

W niektórych branżach polisa OC jest obowiązkowa, inni przedsiębiorcy mogą dobrowolnie kupić ubezpieczenie i powinni to zrobić. Polisa OC przyda się wtedy, gdy klient, kontrahent czy inna osoba zażąda naprawienia szkody, którą jej wyrządziliśmy. Warto wiedzieć, że świadomość poszkodowanych rośnie, roszczenia są coraz wyższe, zaś sądy zasądzają coraz większe odszkodowania.

Dodatkową zaletą posiadania polisy OC jest to, że w razie zdarzenia to ubezpieczyciel bierze na siebie weryfikację zasadności roszczenia, zapewnia pomoc prawną oraz zleca wykonanie niezbędnych ekspertyz. Procesy sądowe związane z dochodzeniem roszczeń są kosztowne, długotrwałe i absorbujące, więc w efekcie mogą nawet uniemożliwić przedsiębiorcy prowadzenie biznesu w dotychczasowym zakresie.

Łatwo wyrządzić szkodę

Ryzyko wyrządzenia szkody istnieje w przypadku każdego rodzaju działalności gospodarczej. Już samo posiadanie przez firmę nieruchomości sprawia, że można być odpowiedzialnym za wypadek na jej terenie, wystarczy spóźnić się z odśnieżeniem. A szkody można wyrządzić na wiele sposobów.

W zależności od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, różne jest ryzyko wyrządzenia szkody innym. Przykładowo: kupujący może poślizgnąć się na mokrej podłodze w sklepie i złamać nogę, kosmetyczka może uszkodzić narzędziem naskórek i niechcący zarazić klientkę bakterią, a sprzedawca lodów doprowadzić do zatrucia salmonellą.

Warto pamiętać, że możliwe konsekwencje finansowe szkody nie zawsze zależne są od wielkości firmy. Małe przedsiębiorstwo może wyrządzić szkodę dużych rozmiarów, doprowadzając tym do własnej plajty.

Osoba, której firma wyrządziła szkodę, może żądać jej naprawienia, czyli wypłacenia odszkodowania, a nie każde przedsiębiorstwo stać na wypłatę odszkodowania.

Polisa OC dla firmy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli polisa OC, sprawia, że odszkodowanie za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo zapłaci – w granicach umowy - zakład ubezpieczeń. Ochrona ubezpieczeniowa może objąć odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności, za produkt i wykonane usługi.

Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy gwarancyjnej, przed zawarciem umowy trzeba więc realnie oszacować wysokość hipotetycznych szkód i wybrać dostatecznie wysoką sumę. Jeśli przedsiębiorca ubezpieczy się na zbyt niską sumę, wówczas po zajściu szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni tę część, której nie wypłaci ubezpieczyciel.

Każda firma musi więc dopasować polisę do swoich potrzeb i nie powinna oszczędzać na ubezpieczeniu, gdyż oszczędności te mogą okazać się pozorne, jeśli dojdzie do szkody.

  • Oceń ten artykuł
    oceń pierwszy!
  • Podziel się