Ważne informacje dla Klientów - Centrum Obsługi Klienta - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
26.01.2022 Komunikat dla klientów Biura Podróży Bravo Inter Block Ltd

W związku z informacjami o niewypłacalności Biura Podróży Bravo Inter Block Ltd z siedzibą w Warszawie, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej lub umową o powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Bravo Inter Block Ltd.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Biuro Obsługi Klientów

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl.

Do roszczenia należy dołączyć:

1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży Bravo Inter Bock Ltd lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Podróży Bravo Inter Bock Ltd ,

2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży Bravo Inter Bock Ltd należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,

3. Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży Bravo Inter Bock Ltd usług turystycznych o określonej wartości,

4. Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

Formularz zgłoszenia szkody

Oświadczenie do gwarancji

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

71 36 92 887 lub 801 500 300

w godzinach 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 –16.00 w soboty

lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl