AKTUALNOŚCI

22.09.2010

Zaledwie 5% poniżej ceny maksymalnej tj.152 zł za nową akcję ubezpieczyciela!

TU Europa SA wraz Getin Noble Bank SA, po konsultacjach z oferującym UniCredit CAIB Poland S.A. podjęli w dniu wczorajszym decyzję o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii H oraz ceny sprzedaży akcji istniejących na kwotę 152 zł za akcję.


Ostateczna liczba akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 90.000, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - 3.055.400. Oznacza to, że inwestorzy są gotowi zapłacić za objęcie nowych akcji oraz akcji istniejących ponad 478 mln zł. Po dokonaniu przydziału tych akcji free float ubezpieczyciela sięgnie około 33,5% a rękach Getin Holding pozostanie pakiet około 66,5% akcji EUROPY.

 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów road show, reakcji inwestorów, oceny spółek oraz  atrakcyjności naszej oferty. - powiedział Jacek Podoba, prezes TU Europa SA i TUnŻ Europa SA -  To niewątpliwe dowód uznania dla efektów naszej dotychczasowej działalności a także wyraz zaufania dla ambitnych planów rozwoju obu spółek w przyszłości. Podniesienie kapitałów pozwoli nam na umocnienie EUROPY jako lidera bancassurance w Polsce i wzmocni nasze relacje z sektorem finansowym, w tym ze wszystkimi wiodącymi bankami, które od lat współpracują ze spółkami Grupy EUROPA.  

 

Przydział dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych odbędzie się 27.09 2010. Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW, spółka planuje około 8.10.2010.
 

Grupa Europa zajmuje pozycję lidera branży ubezpieczeniowej w dziedzinie bankassurance w Polsce. Dynamiczny rozwój EUROPY trwa już od wielu lat. Za rok 2009 to właśnie spółka TU na Życie Europa SA zajęła pozycję wicelidera na polskim rynku spółek życiowych (składka przypisana brutto wg PSR wg danych KNF za 2009 rok).

 

W wyniku konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa EUROPA, zakończyła rok 2009 rekordowym wynikiem netto wynoszącym przeszło 120 milionów złotych (zysk netto grupy wg MSSF) a pod względem efektywności mierzonej zwrotem z kapitałów ROE dla GK EUROPA za rok 2009 wyniosło 38,6% i znacznie przewyższyło ROE całego sektora ubezpieczeniowego, które wyniosło 18,45% (wg [PSR]/[MSSF]) * Skuteczność działań spółki znalazła swoje odzwierciedlenie również w wynikach pierwszej połowy 2010r.  Grupa EUROPA odnotowała w tym okresie dalsze istotne wzrosty. Wynik finansowy netto wyniósł 70,3 mln zł (wg MSSF) i jest aż o 25% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (56,2 mln zł wg MSSF). Nowa sprzedaż w pierwszej połowie br. przekroczyła 2,96 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR)**, prawie zrównując się z 3 mld zł przypisu za cały ubiegły rok.

 

 

 *Dane KNF za 2009 rok; wyniki sektora wg PSR, wyniki Grupy wg MSSF. ROE całego sektora oraz GK EUROPA liczone wg formuły: rentowność kapitałów własnych = stosunek urocznionego zysku netto z danego okresu obrachunkowego do kapitałów własnych na początek okresu obrachunkowego.

 

 **Grupa w swojej ofercie posiada produkty, które nie transferują istotnego ryzyka ubezpieczeniowego (są to niektóre produkty z gwarantowaną stopą zwrotu oraz produkty w formie funduszu kapitałowego - unit-linked), w związku z czym nie spełniają definicji kontraktu ubezpieczeniowego w myśl MSSF 4 i zostały zaklasyfikowane jako kontrakty inwestycyjne, wyceniane zgodnie z wymogami MSR 39. PRS -y nie zawierają tego typu  ograniczeń w związku z czym dane dotyczące wartości składki przypisanej brutto w PSR oddają w pełni wartość wypracowanej sprzedaży przez Grupę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017