Lider i ekspert bancassurance - Grupa Europa - Tu Europa
Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania

STRATEGIA GRUPY EUROPA

 

Reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych Klientów oraz Partnerów i dostosowujemy do nich sposoby działania, a także rozwiązania produktowe. Dlatego nasza strategia obejmuje dwa kierunki działalności: B2B oraz B2B2C.

 
Strategia Grupy Europa


W B2B2C celem Grupy Europa jest zbudowanie, w oparciu o potrzeby konsumentów, innowacyjnej oferty produktów tzw. standalone oraz jej sprzedaż w ramach strategii multi i omnichannel we wszystkich dostępnych kanałach (kanał naziemny, Call Center, internet, aplikacje mobilne).

Skuteczna sprzedaż produktów jest możliwa dzięki współpracy Grupy Europa z partnerami z branży finansowej oraz poza-finansowej, tzw. affinity (m.in. sieciami sklepów detalicznych, operatorami telefonii komórkowej oraz innymi dysponentami platform relacyjnych z dużymi bazami klientów).

Naszą strategię najlepiej wyraża misja, która mówi, że spełniając oczekiwania współczesnych Klientów dążymy do osiągnięcia pozycji lidera technologii i innowacji w branży ubezpieczeniowej.

 

misja

Kluczowe miejsce w strategii naszego rozwoju zajmuje dbałość o interes Klientów. Europa, jako ważny podmiot rynku bancassurance, aktywnie uczestniczyła w tworzeniu trzech rekomendacji Dobrych Praktyk Bancassurance, określających przejrzyste zasady relacji ubezpieczyciel-bank-klient. Zostały one przygotowane we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń ze Związkiem Banków Polskich:
 
  • I Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi,
  • II Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie,
  • III Rekomendacja dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym.

 

We wrześniu 2013 r. zdecydowaliśmy o przyjęciu rekomendacji Dobrych Praktyk Informacyjnych, której zasadniczym elementem jest dobrowolne wprowadzenie Karty Produktu z UFK, opracowanej przez podmioty skupione w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

Jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców zdecydowaliśmy o przyjęciu do stosowania od 2016 r. Zasad Dobrych Praktyk. Stanowią one zbiór reguł postępowania dla sektora finansowego opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.