Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
23.04.2019
Informacja o likwidacji UFK Noble Ideal Fund

Informujemy, że z dniem 18 kwietnia 2019 r. z przyczyn od nas niezależnych został zlikwidowany ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Noble Ideal Fund.

UFK oferowany był w ramach Umów Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Idealny Fundusz” oraz „Idealny Fundusz Plus”.

Likwidacja UFK podyktowana jest umorzeniem wszystkich jednostek uczestnictwa UFK w wyniku rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego.

Jednocześnie informujemy, iż ostatnie jednostki uczestnictwa UFK Noble Ideal Fund  zostały umorzone wg wyceny z dnia 18.04.2019 r.

W razie pytań prosimy o kontakt.