Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
22.01.2018 Komunikat do konsumentów objętych Porozumieniem pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z dnia 19.12.2016 r. w sprawie zawartych aneksów do umów grupowego ubezpieczenia


Szanowni Państwo,

informujemy, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., wykonując zobowiązanie wynikające z Porozumienia zawartego z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19.12.2016 r., dokonało zmian w treści obowiązujących umów grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w zakresie obniżenia opłat likwidacyjnych uwzględnianych przy ustalania wartości wykupu ubezpieczenia.

Lista wzorców umów, do których zostały zawarte aneksy zmieniające postanowienia umów grupowego ubezpieczenia na korzyść konsumentów, wymieniona jest w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

Konsumenci, którzy dokonali lub dokonają wykupu ubezpieczenia od dnia zawarcia aneksu do umowy grupowego ubezpieczenia, wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, nie muszą już kierować do Towarzystwa indywidualnych wniosków o zawarcie porozumienia modyfikującego treść stosunku ubezpieczenia.

Od dnia zawarcia aneksu do umowy grupowego ubezpieczenia, wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, przy ustalaniu wartości wykupu ubezpieczenia, uwzględniane są obniżone opłaty likwidacyjne zgodnie z Porozumieniem zawartym z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.