Skip to main content
Od 20 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
25.02.2016
Informacja o zmianie nazwy i kodu w serwisie Bloomberg spółki wchodzącej w skład koszyka spółek w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy"
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. uprzejmie informuje, iż zmianie uległa nazwa i kod w serwisie Bloomberg jednej ze spółek wchodzących w skład koszyka spółek, których notowania cen akcji są podstawą do przyznawania i ustalania wysokości premii dla Ubezpieczającego w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie i dożycie „Elita Europy” (kod: 2014_ELE_01_v.01) (dalej: OWU), zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 03/09/14 z dnia 18.09.2014 r.

Spółka GDF Suez (kod w serwisie Bloomberg: GSZ FP Equity) wchodząca w skład koszyka spółek zmieniła nazwę na Engie SA (kod w serwisie Bloomberg: ENGI PF Equity).
Zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki oraz kod w serwisie Bloomberg. Powyższa zmiana nie ma wpływu na wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego należnego na podstawie OWU.


NOTOWANIA

więcej notowań