PORÓWNANIE WARIANTÓW


Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy aż 3 różne warianty ubezpieczenia:

  • Koszty Rezygnacji 100%
  • Koszty Rezygnacji 100% Plus
  • Koszty Rezygnacji 100% Max

Wariant ubezpieczenia
Koszty Rezygnacji 100%
Koszty Rezygnacji 100% Plus
Koszty Rezygnacji 100% Max
Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży tick tick tick
Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu tick tick tick
Nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich  tick tick tick
Komplikacje związane z ciążą (do 32 tygodnia) ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich  tick  tick  tick
Szkody w mieniu ubezpieczonego, osoby mu bliskiej lub współuczestnika podróży, powstałe w wyniku zdarzeń losowych bądź kradzieży z włamaniem tick tick tick
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży tick tick tick
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży tick tick tick
Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży   tick tick
Szkoda rzeczowa poniesiona w wyniku wypadku komunikacyjnego ubezpieczonego lub współuczestnika podróży   tick tick
Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży   tick tick
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym   tick tick
Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu   tick tick
Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego   tick tick
Szkody w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub współuczestnika podróży   tick tick
Inny możliwy do udokumentowania powód     tick
Następstwa choroby przewlekłej u ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich opcja dodatkowo płatna opcja dodatkowo płatna tick


Zanim skorzystasz z naszej oferty, zapoznaj się z dokumentami na temat naszego produktu. Ubezpieczenie Koszty Rezygnacji zawiera określone ograniczenia oraz wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ZARZĄDZAJ SWOIMI PRODUKTAMI ONLINE 24/7 Załóż bezpłatne konto w Serwisie Internetowym Grupy Europa Rejestracja
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017