Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
KorpoInvest

O UBEZPIECZENIU
 
charakter ubezpieczenia

Charakter ubezpieczenia:          

grupowe ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

3 lata
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczonego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:


jednorazowa - minimalnie 5 000 zł, Składka Dodatkowa - od 2 000 zł

aktywa ufk

Aktywa UFK:

przede wszystkim obligacje korporacyjne
ochrona kapitalu nie

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

średnie
oplaty

Opłaty:

za ryzyko, Wstępna od Składki Podstawowej, za zarządzanie, Administracyjna, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

rezygnacja z ubezpieczenia, Częściowy Wykup, zmiana danych do ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • możliwość zainwestowania w Ubezpieczeniowy Funduszu Kapitałowy bazujący na obligacjach korporacyjnych
  • oferujemy aktywnie zarządzany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Europa UFK Obligacji Korporacyjnych” inwestujący w starannie wyselekcjonowane aktywa

 

O UFK

  • Fundusz Kapitałowy „Europa UFK Obligacji Korporacyjnych” to autorska strategia inwestycyjna stworzona  oraz aktywnie zarządzana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

  • Co najmniej 70% aktywów UFK inwestowane jest w polskie dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz bankowe papiery wartościowe

  • Strategia inwestycyjna UFK, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo opisane Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?


Ubezpieczenie było oferowane za pośrednictwem naszego partnera – Expander Advisors Sp. z o.o. 

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia „KorpoInvest” możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.RYZYKA
  • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy oferowany w ramach ubezpieczenia „KorpoInvest” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia Deklaracji Przystąpienia do ubezpieczenia.