Ważne informacje dla Klientów - Centrum Obsługi Klienta - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
24.06.2020 Informacja dla wyjeżdżających za granicę z ubezpieczeniem turystycznym Europa Ubezpieczenia

 

W trosce o zapewnienie ochrony Klientom wyjeżdżającym za granicę, Europa Ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za granicą. Oznacza to, że w przypadku zachorowania na Covid-19 pokrywamy koszty leczenia, transportu oraz pomocy w podróży.

Zakres odpowiedzialności dla poszczególnych ubezpieczeń turystycznych kształtuje się następująco:

- dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU ITravel, OWU Travel World, OWU podróżnego dla Klientów Rainbow Tours S.A. w wariantach Rekomendowanym, Rekomendowanym Plus oraz Najlepszym, OWU podróżnego dla Klientów Grecos Holiday Sp. z o.o. w wariantach Optymalnym i VIP, OWU kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Republiki Białorusi Elitar Partner, OWU kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej i Ukrainy Elitar Partner: do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na polisie

- dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU Bezpieczna Wyprawa, OWU Travel w Kiosk Polis, OWU Beztroski Urlop, OWU Podróże Świat: do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na polisie, nie więcej jednak niż 200 000 PLN

- dla umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU Sport&Fun, OWU Business Travel World, OWU Go Safe: do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej na polisie, nie więcej jednak niż 50 000 EUR.

 

Stosowne zapisy informujące o świadczeniu ochrony w zakresie Covid-19 pojawią się na polisach.