Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
09.01.2017 Informacja dla Klientów o wejściu w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Wskazujemy, iż Rzecznik Finansowy (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Zapraszamy do kontaktu z Towarzystwem:

  • za pośrednictwem serwisu online (dostęp poprzez stronę www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta)

lub w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, tj.:

  • korespondencyjnie na adres: TU Europa S.A. lub TU na Życie Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław
  • telefonicznie pod numerem infolinii 801 500 300


Informujemy, że TU Europa S.A. / TU na Życie Europa S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.