Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
13.10.2015 Likwidacja funduszu Market Access – RICI Enhanced Commodity Index Fund

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. informuje, że w dniu 01.09.2015 r. nastąpiła likwidacja funduszu Market Access – RICI Enhanced Commodity Index Fund, którego notowania mają wpływ na wycenę indeksu RBS VC EMERGING OPPORTUNITIES INDEX 4 (USD) ER 10%  (kod w serwisie Bloomberg: RBSVEOS4 <Index>), w oparciu o który ustalana jest wysokość wypłaty z instrumentu pochodnego w przypadku poniższych regulaminów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

  • Regulamin UFK EUROPA FUND ENTII/2011/02
  • Regulamin UFK EUROPA FUND ENTII/2011/03
  • Regulamin UFK EUROPA FUND ENTII/2011/04
  • Regulamin UFK EUROPA FUND ENTII/2011/05
  • Regulamin UFK EUROPA FUND ENTII/2011/06

W związku z powyższym, Agent Kalkulacyjny (Royal Bank of Scotland plc) podjął decyzję  o zastąpieniu funduszu Market Access – RICI Enhanced Commodity Index Fund innym funduszem o możliwie zbliżonym charakterze i polityce inwestycyjnej tj.RBS Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF.

Od dnia 02.09.2015 r. strategia RBS VC Emerging Opportunities Index 4 (USD) ER 10% (kod w serwisie Bloomberg: RBSVEOS4 <Index>), oparta jest o notowania poniższych pięciu funduszy inwestycyjnych:

Nazwa funduszu Waga funduszu w srategii
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund 25%
Templeton Asian Growth Fund 25%
Pictet Global Emerging Debt 12,5%
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds 12,5%
RBS Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF 25%