Secus Premium Selection II - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
SECUS PREMIUM SELECTION II

O UBEZPIECZENIU

 

charakter

Charakter ubezpieczenia:          

ubezpieczenie inwestycyjne z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK)
czas

Sugerowany minimalny czas trwania:

5 lat
zakres ochrony

Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej:

na wypadek śmierci
wiek

Wiek Ubezpieczającego: 

18 – 70 lat
skladka

Składka:

jednorazowa – minimalnie 10 000 zł
aktywa ufk

Aktywa UFK:

Certyfikaty Inwestycyjne emitowane przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte
ochrona kapitalu

Ochrona kapitału:

brak
ryzyko

Ryzyko inwestycyjne:

wyższe
oplaty

Opłaty:

Wstępna od Składki, za Ryzyko, Administracyjna, Likwidacyjna
dyspozycje

Dyspozycje:

odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia, zmiana danych do Umowy Ubezpieczenia
podglad online

Zalety:
  • mozliwość osiągnięcia indywidualnych celów inwestycyjnych w średnim horyzoncie czasowym przy akceptacji określonego poziomu ryzyka
  • ubezpieczenie "Secus Premium Selection II" przeznaczone jest dla inwestorów, którzy oczekują potencjalnych zysków przy relatywnie niskim zaangażowaniu finansowym (Składka już od 10 000 zł)
O UFK

  • Aktywa poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

 

 

  • Celem poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych jest wzrost wartości ich Aktywów

 

  • Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki inwestycyjnej, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz, zawiera obowiązujący statut danego Funduszu. Informacje o miejscu, w którym ww. dokumenty są dostępne, podane są na stronach poszczególnych UFK

 

 

  • Zasady funkcjonowania poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

jak kupic JAK KUPIĆ?


Produkt oferowany był za pośrednictwem Secus Asset Management S.A. oraz przez innych naszych Partnerów. 

Ubezpieczenie nie jest obecnie oferowane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia "Secus Premium Selection II" możesz zamówić rozmowę, wówczas to Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. skontaktuje się z Tobą.


ryzyka RYZYKA
  • Ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oferowane w ramach ubezpieczenia „Secus Premium Selection II” zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK

  • Pamiętaj, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe związana jest z ryzykiem w tym z brakiem ochrony wpłaconego kapitału lub utratą części wpłaconych środków

 

Materiał zaprezentowany na niniejszej stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Powyższych informacji nie należy ponadto odczytywać jako rekomendacji do złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.