Komentarz rynkowy lipiec 2015: Gorące wakacje w Chinach. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
31.07.2015
Komentarz rynkowy lipiec 2015: Gorące wakacje w Chinach
W dawnych „dobrych” czasach, kiedy trendy rynkowe i cykle koniunkturalne mierzyło się w latach (czasem dziesięcioleciach) a nie kwartałach, okres wakacyjny uchodził często za niezbyt aktywny. Tegoroczne do takich nie należą. Tak w polityce (wydarzenia w Afryce i na Bliskich Wschodzie) jak gospodarkach i rynkach finansowych. Grexit został zamieciony pod dywan, prawdopodobnie wróci szybciej niż sądzimy, ale chyba temat Grecji lekko spowszedniał, więc na razie możemy przejść nad nim do porządku dziennego. Mamy za to czerwone Chiny i nie chodzi o kolor flagi i system polityczny, tylko sytuację w gospodarce i na rynku finansowym. Oficjalnie podawane przez urząd statystyczny dane o zgodnym z założeniami wzroście PKB w 2Q na poziomie 7% (7% to cel na 2015r.) można już traktować jako pobożne życzenia, bliższe prawdy będzie raczej 6%. To oczywiście nadal duży wzrost, niemniej gospodarka najwyraźniej przeżywa trudniejsze chwile. Przesterowanie z produkcji na inwestycje a następnie na konsumpcję wewnętrzną przychodzi z trudem, wiele zrealizowanych inwestycji okazało się nieefektywnymi a kosztownymi i do tego na kredyt, a popyt wewnętrzny nadal nie osiąga oczekiwanych poziomów. Trudno przewidywać jak rozwinie się sytuacja, nie można jednak zapomnieć, że Chiny jak żaden inny (poza KRLD) kraj, ma możliwość ręcznego wspierania gospodarki i już wielokrotnie podejmował takie interwencje. Dlatego wierzymy, że wzrost gospodarczy na zbliżonych do dzisiejszych poziomów będzie, może czasem sztucznie, ale jednak utrzymany. Za to od niedawna mamy interesującą sytuację na giełdzie, po rocznym wzroście indeksu Shanghaj Composite ponad 150%, od czerwca trwa korekta w tym trendzie sięgająca minus 30%. Skąd taki wzrost? Między innymi stąd, że gospodarstwa domowe w Chinach dysponują olbrzymimi oszczędnościami. Gdy indeks zaczął wzrastać, pojawił się owczy pęd niedoświadczonych dotąd inwestorów (około 100 mln Chińczyków posiada rachunki maklerskie), którzy uwierzyli, że ceny akcji mogą tylko rosnąć a dzięki zyskom ich emerytury będą bardziej dostatnie niż inwestycje na przykład w nieruchomości czy bezpieczne aktywa. Dodatkowo, oprócz realnych pieniędzy Chińczycy lewarowali zakupy co stawia ich inwestycje dzisiaj w jeszcze bardziej nieciekawym świetle. Skąd spadek indeksu? Mimo wielu wieszczy głoszących wielką bańkę spekulacyjną i kolejny krach rozlewający się na świat jak w sytuacji po upadku Lehmann Brothers, uważamy, że to naturalna, choć silna korekta która miała prawo pojawić się po tak dużym wzroście i o krachu nie ma mowy. Dodatkowym przyczynkiem do tej teorii jest zachowanie kół rządowych i okołorządowych w Chinach, które podjęły już działania stabilizujące rynek. Wstrzymano nowe emisje akcji, zapewniono środki na odatkową płynność na pożyczki dla brokerów a docelowo inwestorów, firmy zostały zobligowane do zakupów akcji i/lub skupowania własnych walorów z rynku. Obawy o wpływ korekty na chińskiej giełdzie na resztę świata są zdecydowanie przesadzone, zachodnie firmy inwestycyjne już w dużej mierze opuściły rynek, a pamiętajmy, że Shanghaj to nie Nowy York jeśli chodzi o wyznaczanie trendów światowych w zachowaniu giełd i inwestorów.

Podsumowując:

Medialnie sytuacja na chińskiej giełdzie jest obecnie przedstawiana jako krach światowy. Tymczasem
z racji małego przełożenia na rynki światowe, nie będzie miała dużego wpływu na inne giełdy. Może pojawić się mniejsze zaufanie do krajów rozwijających się, ale giełdy w NY i UE będą podążały swoim rytmem, w naszym oczekiwaniu pozytywnym. Wierzymy także, że podejmowane przez organy państwowe w Chinach działania stabilizujące pozwolą na uspokojenie nastrojów. Dla polskich inwestorów zdecydowanie większe znaczenie mają obecnie: in plus bardzo dobra sytuacja gospodarcza Polski / in minus populizm wyborczy.

Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.


Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.