AKTUALNOŚCI

23.12.2010

TU Europa pośród gwarantów Agencji Rynku Rolnego

2 grudnia 2010 roku TU Europa S.A. znalazła się w gronie gwarantów, którzy mają podpisane umowy z Agencją Rynku Rolnego w zakresie gwarantowania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i są wpisani do wykazu gwarantów prowadzonego przez Ministra Finansów - uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.


Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej przez przedsiębiorców. Ich beneficjentem jest Agencja Rynku Rolnego.

Złożenie gwarancji jest warunkiem uzyskania zwrotu wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji poniesionych przez przedsiębiorcę. Gwarancja daje możliwość skorzystania z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz zwiększa wiarygodność podmiotu stosującego mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017