Komentarz rynkowy maj 2015: Europa się budzi, Stany zasypiają a Chiny…. - Analizy rynkowe i komentarze - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
ANALIZY I KOMENTARZE
25.05.2015
Komentarz rynkowy maj 2015: Europa się budzi, Stany zasypiają a Chiny…
„Obyś żył w ciekawych czasach” głosi chińskie powiedzenie, wręcz przekleństwo. Obecnie sprawdza się właśnie w Chinach. Tamtejsza gospodarka radzi sobie teoretycznie coraz słabiej, wzrost PKB planowany jest na 7% wobec 7,3% w 2014/13, nie odnosząc się już do wcześniejszych jeszcze lepszych rezultatów, maleje dynamika wzrostu produkcji, sprzedaży detalicznej i inwestycji. A tymczasem indeks giełdowy w Szanghaju od 12 miesięcy wzrósł o 120% (40% w 2015)! Możliwe, że mamy już do czynienia z bańką, amokiem inwestorów i zakupami spekulacyjnymi. Jeśli jednak spojrzeć na chińską gospodarkę z innej perspektywy, może to nie tylko spekulacje? Owszem 7% to najmniej od wielu lat. Jednak odnosi się do znacząco wyższej bazy niż 11% dziesięć lat wcześniej. Rząd wdraża działania zmierzające do zmiany struktury wzrostu z inwestycji i eksportu na większy udział usług i sprzedaży wewnętrznej. Podejmuje kolejne działania regulując poziom stóp procentowych i rezerw banków. Takie i inne działania nie znajdą odzwierciedlenia w gospodarce w ciągu 3-4 miesięcy, ale w dłuższym okresie powinny ustabilizować tempo wzrostu PKB. Może więc nie tylko w amoku inwestują w Szanghaju…

Wiara w dalsze wzrosty utrzymuje się także w Nowym Jorku, aczkolwiek tu perspektywy i dynamika są inne. S&P 500 od początku roku urósł o 3,2%, Nasdaq 6,7%, Rusell 2000 4%. To 7 rok hossy i ceny spółek są już po prostu wysokie, a perspektywy ciągłego zwiększania zysku przez firmy mają granice. Pozytywne informacje płyną jedynie z rynku pracy, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa są w gorszej sytuacji niż oczekiwano jeszcze na początku roku. Dodatkowo nie pomaga silny dolar utrudniający biznes eksporterom, którzy coraz częściej przegrywają z konkurencją. Niestabilna sytuacja cen surowców także nie sprzyja firmom sektora ropy naftowej. Zakręcenie kurka z dolarami z QE okazuje się mieć negatywny wpływ, chociaż wydawało się, że amerykańska gospodarka bez nich także sobie poradzi. Obecna sytuacja prawdopodobnie znacząco odsunie w czasie pierwsze podwyżki stóp procentowych, być może nawet na 2016 rok. Czy to koniec hossy w NY? Raczej nie, realizacja zysku nastąpi prawdopodobnie po 2, 3 podwyżce stóp.

Coraz lepsze nastroje w strefie euro. Rośnie PKB (0,4% w 1Q), konsumpcja, inflacja oraz nadwyżka w handlu zagranicznym. Poprawiają się nastroje i prognozy makroekonomiczne. Czyli QE działa. Indeksy giełdowe także zachowują się pozytywnie, mimo korekty na przełomie kwietnia/maja od początku roku większość odnotowała dwucyfrowe wzrosty. Podobnie indeksy w Warszawie. Nie dotyczy to giełdy w Atenach, ale na to wpływ ma praktyczna niewypłacalność Grecji. Ewentualne wyjście Grecji ze strefy euro i niespłacanie pożyczonych środków może zachwiać optymizmem inwestorów w Europie, ale krótkoterminowo. Zagrożeniem nie jest już także konflikt na Ukrainie, nie przyciąga uwagi jako ryzyko geopolityczne. Odbicie cen surowców pozwoliło na odrobienie strat giełdom Rosji i Brazylii (odpowiednio 18 i 13 % wzrostu), jednak dalszy rozwój wydarzeń w obszarze cen, przede wszystkim ropy naftowej, jest trudny do przewidzenia.

Europa: zmiana wartości indeksów giełdowych

kraj indeks zmiana
Portugalia   PSI 20 28% 
Włochy  FTSE MIB 24%
Niemcy  DAX 20%
Francja  CAC 40  20%
Hiszpania  IBEX  12%
Wielka Brytania  FTSE 100  7%
Polska WIG 20 9%
Polska mVIG 40 12%
Polska sWIG 80 13%
Polska WIG 11%
okres 02.01 - 21.05.2015
źródło TUnŻ Europa S.A.

Podsumowując:

Z perspektywy krajowego inwestora mamy obecnie do czynienia z kilkoma ważnymi i pozytywnymi czynnikami: niskie oprocentowanie walorów wolnych od ryzyka, rosnąca płynność w strefie euro, pozytywne sygnały z gospodarki. Te czynniki wskazują, że rynek akcji w Polsce, podobnie jak Europie, ma potencjał dużych wzrostów. Taki komunikat płynie również z większości firm inwestycyjnych. Może tym razem zasada „gdy wszyscy chcą kupić, powinno się zacząć sprzedawać” nie sprawdzi się…


Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.


Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.