Informacje giełdowe - TU Europa
OD 20 LAT W POLSCE
UBEZPIECZENIE ONLINE W 5 MINUT
SZYBKA WYPŁATA ODSZKODOWANIA
start

Strona główna

Centrum Inwestycji

Analizy i komentarze
ANALIZY I KOMENTARZE
25.05.2015
Komentarz rynkowy maj 2015: Europa się budzi, Stany zasypiają a Chiny…
„Obyś żył w ciekawych czasach” głosi chińskie powiedzenie, wręcz przekleństwo. Obecnie sprawdza się właśnie w Chinach. Tamtejsza gospodarka radzi sobie teoretycznie coraz słabiej, wzrost PKB planowany jest na 7% wobec 7,3% w 2014/13, nie odnosząc się już do wcześniejszych jeszcze lepszych rezultatów, maleje dynamika wzrostu produkcji, sprzedaży detalicznej i inwestycji. A tymczasem indeks giełdowy w Szanghaju od 12 miesięcy wzrósł o 120% (40% w 2015)! Możliwe, że mamy już do czynienia z bańką, amokiem inwestorów i zakupami spekulacyjnymi. Jeśli jednak spojrzeć na chińską gospodarkę z innej perspektywy, może to nie tylko spekulacje? Owszem 7% to najmniej od wielu lat. Jednak odnosi się do znacząco wyższej bazy niż 11% dziesięć lat wcześniej. Rząd wdraża działania zmierzające do zmiany struktury wzrostu z inwestycji i eksportu na większy udział usług i sprzedaży wewnętrznej. Podejmuje kolejne działania regulując poziom stóp procentowych i rezerw banków. Takie i inne działania nie znajdą odzwierciedlenia w gospodarce w ciągu 3-4 miesięcy, ale w dłuższym okresie powinny ustabilizować tempo wzrostu PKB. Może więc nie tylko w amoku inwestują w Szanghaju…

Wiara w dalsze wzrosty utrzymuje się także w Nowym Jorku, aczkolwiek tu perspektywy i dynamika są inne. S&P 500 od początku roku urósł o 3,2%, Nasdaq 6,7%, Rusell 2000 4%. To 7 rok hossy i ceny spółek są już po prostu wysokie, a perspektywy ciągłego zwiększania zysku przez firmy mają granice. Pozytywne informacje płyną jedynie z rynku pracy, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa są w gorszej sytuacji niż oczekiwano jeszcze na początku roku. Dodatkowo nie pomaga silny dolar utrudniający biznes eksporterom, którzy coraz częściej przegrywają z konkurencją. Niestabilna sytuacja cen surowców także nie sprzyja firmom sektora ropy naftowej. Zakręcenie kurka z dolarami z QE okazuje się mieć negatywny wpływ, chociaż wydawało się, że amerykańska gospodarka bez nich także sobie poradzi. Obecna sytuacja prawdopodobnie znacząco odsunie w czasie pierwsze podwyżki stóp procentowych, być może nawet na 2016 rok. Czy to koniec hossy w NY? Raczej nie, realizacja zysku nastąpi prawdopodobnie po 2, 3 podwyżce stóp.

Coraz lepsze nastroje w strefie euro. Rośnie PKB (0,4% w 1Q), konsumpcja, inflacja oraz nadwyżka w handlu zagranicznym. Poprawiają się nastroje i prognozy makroekonomiczne. Czyli QE działa. Indeksy giełdowe także zachowują się pozytywnie, mimo korekty na przełomie kwietnia/maja od początku roku większość odnotowała dwucyfrowe wzrosty. Podobnie indeksy w Warszawie. Nie dotyczy to giełdy w Atenach, ale na to wpływ ma praktyczna niewypłacalność Grecji. Ewentualne wyjście Grecji ze strefy euro i niespłacanie pożyczonych środków może zachwiać optymizmem inwestorów w Europie, ale krótkoterminowo. Zagrożeniem nie jest już także konflikt na Ukrainie, nie przyciąga uwagi jako ryzyko geopolityczne. Odbicie cen surowców pozwoliło na odrobienie strat giełdom Rosji i Brazylii (odpowiednio 18 i 13 % wzrostu), jednak dalszy rozwój wydarzeń w obszarze cen, przede wszystkim ropy naftowej, jest trudny do przewidzenia.

Europa: zmiana wartości indeksów giełdowych

kraj indeks zmiana
Portugalia   PSI 20 28% 
Włochy  FTSE MIB 24%
Niemcy  DAX 20%
Francja  CAC 40  20%
Hiszpania  IBEX  12%
Wielka Brytania  FTSE 100  7%
Polska WIG 20 9%
Polska mVIG 40 12%
Polska sWIG 80 13%
Polska WIG 11%
okres 02.01 - 21.05.2015
źródło TUnŻ Europa S.A.

Podsumowując:

Z perspektywy krajowego inwestora mamy obecnie do czynienia z kilkoma ważnymi i pozytywnymi czynnikami: niskie oprocentowanie walorów wolnych od ryzyka, rosnąca płynność w strefie euro, pozytywne sygnały z gospodarki. Te czynniki wskazują, że rynek akcji w Polsce, podobnie jak Europie, ma potencjał dużych wzrostów. Taki komunikat płynie również z większości firm inwestycyjnych. Może tym razem zasada „gdy wszyscy chcą kupić, powinno się zacząć sprzedawać” nie sprawdzi się…


Przygotował:
Departament Ubezpieczeń Inwestycyjnych, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.


Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią analizy inwestycyjnej lub finansowej oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Wszystkie informacje, komentarze i opinie przedstawione w niniejszym opracowaniu są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy i poglądów autorów na dzień jego opublikowania i stanowią subiektywną interpretację informacji i danych użytych do jego sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autorów za wiarygodne.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu nie są podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym związanych z ubezpieczeniami. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

infolinia
INFOLINIA
801 500 300
71 369 28 87

NOTOWANIA
więcej notowań
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2018