AKTUALNOŚCI

12.05.2011

Rekordowy I kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Europa

Grupa Europa po raz piąty z rzędu poprawiła kwartalne wyniki finansowe i osiągnęła rekordowy w historii zysk netto - ponad 44 mln zł. To wzrost o blisko 30 procent w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.


Pierwsze trzy miesiące były bardzo udane dla EUROPY. Spółka majątkowa wypracowała blisko 24 mln zł zysku netto, tj. o 31 procent więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei Europa Życie zarobiła ponad 20 mln zł, co oznacza aż 27-procentowy wzrost wyniku finansowego netto.

Przypis składki spółki majątkowej, liczony wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wzrósł na koniec marca do 116 mln zł, a spółki życiowej do 49 mln zł. Oba wyniki oznaczają 110-procentową dynamikę wobec I kwartału 2010 r.

Grupa Europa jest liderem sektora bancassurance w Polsce i posiada najbardziej rozbudowane relacje zarówno z bankami, jak i instytucjami doradztwa oraz pośrednictwa finansowego. Firma współdziała dziś z gronem kilkuset partnerów i nadal intensywnie rozwija współpracę, oferując wiele innowacyjnych rozwiązań produktowych i dystrybucyjnych.

- Zgodnie ze strategią kontynuujemy nasze wzrosty, a w pierwszym kwartale jesteśmy szczególnie zadowoleni z dynamicznego rozwoju sprzedaży m.in. produktów z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ta linia wzrosła o niemal sześćdziesiąt procent w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Naszym zdaniem, produkty ubezpieczeniowe oparte o innowacyjne strategie inwestycyjne zastępować będą proste polisolokaty, które już dzisiaj nie są strategicznym produktem ani dla ubezpieczycieli, ani dla naszych partnerów - mówi Jacek Podoba, Prezes TU Europa S.A. i TU na Życie Europa S.A.

Na początku bieżącego roku Grupa Europa zainicjowała i przeprowadziła badanie rynku bancassurance w Polsce. To pierwsza tak kompleksowa analiza tego sektora pod względem jakościowym, przeprowadzona wśród banków oraz klientów korzystających z oferty bancassurance.

- Wkrótce zaprezentujemy wyniki badań. Są one zaskakujące. Podzielimy się tą wiedzą z Partnerami i wspólnie rozwiniemy i udoskonalimy ofertę bancassurance w Polsce - mówi Prezes Jacek Podoba.

Oprócz umacniania pozycji w relacjach ubezpieczeniowo-bankowych Towarzystwo koncentruje się także na dalszym rozwoju ubezpieczeń turystycznych. W tym obszarze Europa obecna jest już od ponad 2 lat. Różnorodność i elastyczność oferty znajduje odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście sprzedaży. W I kwartale 2011 r. składka z tej linii biznesu była  dwukrotnie większa w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

GK Europa jest obecna na rynku od 16 lat, a od 12 lat jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na koniec 2010 r. Grupa Europa była trzecią największą Grupą Ubezpieczeniową na polskim rynku pod względem składki przypisanej brutto. Spółka życiowa zajęła drugie miejsce wśród ubezpieczycieli życiowych, a spółka majątkowa - pierwsze miejsce wśród towarzystw ubezpieczeniowych pod względem wyniku na działalności ubezpieczeniowej (wynik techniczny).

Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017