AKTUALNOŚCI

13.10.2011

Produkty bankowe coraz częściej z ubezpieczeniem

Grupa Ubezpieczeniowa Europa podsumowała pierwszą w Polsce edycję badania rynku bancassurance. Wyniki pokazują, że Polacy coraz chętniej nabywają dodatkowe ubezpieczenia przy produktach bankowych, a ponad 90 proc. korzystających z tych ubezpieczeń pozytywnie ocenia zakupiony produkt.

- Polski rynek bancassurance rozwija się bardzo dynamicznie. Widzimy to zarówno w liczbie tworzonych, jak i sprzedawanych produktów. Rośnie zainteresowanie banków współpracą z nami. Przeprowadzone przez nas badania pokazują, że klienci są zadowoleni z produktów ubezpieczeniowych nabywanych za pośrednictwem banków. – mówi Jacek Podoba, Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Europa SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA.
 
Grupa Ubezpieczeniowa Europa, specjalizująca się w obszarze produktów bankowo- ubezpieczeniowych, właśnie wydała raport „Bancassurance w Polsce”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych. Badania prowadzone były przez instytuty badawcze TNS Pentor oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej.
 
Polacy nie mają czasu
Jak pokazują badania, klienci instytucji finansowych nie szukają ofert ubezpieczeniowych „na własną rękę”. Chętnie korzystają z propozycji przedstawiciela banku. Ponad 60 proc. badanych dowiedziała się o ubezpieczeniu bezpośrednio od pracownika banku. Takie rozwiązanie posiada, zdaniem klientów, dodatkowe korzyści. Ponieważ ubezpieczenie jest produktem dodawanym do produktu bankowego, badani nie chcą „zawracać sobie nim głowy” i tracić czasu na szukanie innych ofert.
 
Kryzys gospodarczy zachęca do ubezpieczeń 
Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o skorzystaniu z ubezpieczenia jest chęć zabezpieczenia się na wypadek utraty pracy (48 proc. badanych) oraz w razie śmierci lub wypadku (43 proc.). Taką deklarację składały najczęściej osoby korzystające z produktów kredytowych. Liczba ankietowanych wyrażająca chęć zawarcia ubezpieczenia od utraty pracy wzrosła znacząco w ciągu ostatnich 3 lat, co może świadczyć o rosnącej 
w społeczeństwie świadomości ekonomicznych skutków spowolnienia gospodarczego dla warunków kredytowych w Polsce.
 
Dobry wybór
Ankietowani są zadowoleni ze swojego ubezpieczenia (aż 93 proc. pytanych) i uważają, że jest im ono potrzebne (91 proc.). Ponad 80 proc. respondentów wykupiłoby ubezpieczenie, gdyby ponownie miało podejmować taką decyzję. 
 
Ubezpieczenia kojarzą się badanym z pewnością, bezpieczeństwem, zabezpieczeniem. Dają im poczucie stabilizacji. Ponieważ świadomość posiadania ubezpieczenia zaspokaja bardziej emocjonalne, niż funkcjonalne potrzeby, respondenci nie skupiają się już na wnikliwej analizie warunków ubezpieczenia. 
 
Nie wiem, kto mnie ubezpiecza
Co czwarty badany nie zna nazwy firmy ubezpieczeniowej, w której ma wykupione ubezpieczenie. Nieznajomość marki jest szczególnie widoczna w przypadku ubezpieczenia do kredytu gotówkowego, samochodowego oraz kart płatniczych. W przypadku tych produktów aż 30% badanych nie zna swojego ubezpieczyciela. Największą wiedzą mogą pochwalić się osoby, które korzystają z ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym.
 
Wszystkie drogi prowadzą przez bank
Wiarygodność towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenie do produktu bankowego jest wspierane poprzez instytucję samego banku. Rekomendacja ubezpieczenia przez pracownika banku podnosi zaufanie klientów i praktycznie eliminuje potrzebę sprawdzenia ubezpieczyciela przez klienta. W opinii ponad 80 proc. respondentów pracownik banku potrafił jasno wyjaśnić zasady funkcjonowania ubezpieczenia i odpowiadał na wszystkie pytania. 72 proc. badanych stwierdziło, że sprzedawca zachęcił ich do skorzystania z oferty. Marka ubezpieczyciela ma dla klienta drugorzędne znaczenie, liczy się dopiero w sytuacji, gdy klient sam dokonuje wyboru ubezpieczyciela. W takiej sytuacji klienci najczęściej wybierają znane marki, z którymi mają już pozytywne doświadczenia.
 
Jak pokazują badania Grupy Ubezpieczeniowej Europa, respondenci wysoko oceniają wiedzę pracowników banków na temat produktu bankowego. Mają też świadomość, że bankowcy nie mają dużej wiedzy w zakresie ubezpieczeń, ponieważ specjalizują się w innych produktach. Ponad 85 proc. respondentów uważa jednak, że podczas wizyty w oddziale banku otrzymali pełne informacje produktowe. 83 proc. ankietowanych oceniło wiedzę pracownika dobrze lub bardzo dobrze, a tylko 1% negatywnie.
 
Rozwój oferty i wzrost zainteresowania
Zdaniem managerów i pracowników banków znaczenie produktów bancassurance wzrosło istotnie w kilku ostatnich latach. Za punkt zwrotny badani uważają nadejście kryzysu finansowego. Znacząco zwiększyła się wówczas świadomość i chęć zarówno klientów jak i banków do dodatkowego ograniczania ryzyka. Pojawił się istotny impuls do wzrostu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Zwiększenie znaczenia produktów bancassurance wynika także z obopólnych korzyści zarówno dla banków jak i dla klientów. Badani przewidują, że oferta ubezpieczeniowa mocno rozwinie się w przyszłości i będzie stanowić istotną część dochodów banków. Te, w poszukiwaniu kompleksowych usług, będą zacieśniać współpracę z towarzystwami kojarzonymi z najlepszą ofertą.
 
Banki wybierają innowatorów 
Poziom reprezentowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest bardzo wysoki. Podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z ubezpieczycielem badani kierują się przede wszystkim parametrami proponowanej oferty, stopniem jej innowacyjności oraz ceną dla klienta finalnego. Towarzystwo, które może zaproponować nowy produkt, wychodzący poza standardy jest w stanie na trwałe zyskać znaczącą przewagę nad konkurencją. 
Ponieważ to bank dystrybuuje produkty bancassurance, klient docelowy utożsamia z nim także produkty ubezpieczeniowe. Wszelkie trudności oraz niedociągnięcia ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego mogą zatem zaowocować pogorszeniem wizerunku banku w oczach jego klientów. W ocenie banków, ubezpieczyciel musi wykazywać się profesjonalizmem w każdym aspekcie współpracy, zwłaszcza przy wypłacie świadczeń oraz likwidacji szkód, na które szczególnie wrażliwy jest finalny klient.
 
Metodologia badania
Badania konsumentów realizowane przez TNS Pentor obejmowały różne narzędzia badawcze. Badanie omnibusowe przeprowadzone zostało w styczniu 2011 r. na reprezentatywnej próbie ok. 1000 Polaków powyżej 15 roku życia. Realizacja badań obejmowała także metodę CAWI, wykorzystaną do przeprowadzenia wywiadów z osobami, które w ostatnich 12 miesiącach zawarły umowę ubezpieczenia do produktów bankowych. Innymi wykorzystanymi metodami były zogniskowane wywiady grupowe z klientami oraz indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami kadry zarządzającej banków. 
 
Do przygotowania raportu wykorzystano także badania kondycji gospodarstw domowych zlecone przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, a prowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) oraz badania koniunktury w placówkach bankowych przeprowadzane przez TNS Pentor Instytut Badania Opinii i Rynku we współpracy i na zlecenie Związku Banków Polskich.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017