Ważne informacje dla Klientów - Centrum Obsługi Klienta - Tu Europa
Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
26.07.2019 Komunikat dla Klientów Biura Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski

W związku z informacjami o niewypłacalności Biura Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski z siedzibą w Chełmie, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., informujemy o możliwości składania roszczeń związanych z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej lub umową o powiązane usługi turystyczne, które nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową pod następujący adres: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Departament Obsługi Klientów
Biuro Regionalne we Wrocławiu
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62


Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl

Do roszczenia należy dołączyć:

1) Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski.

2) Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,

3) Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Podróży Kama Tours Sławomir Dziewulski usług turystycznych o określonej wartości,

4) Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia. 

 

Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

Formularz zgloszenia szkody

Oswiadczenie do gwarancji

 

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:

071 36 92 887  lub 801 500 300

w godzinach 8.00-20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00 –16.00 w soboty

lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl