Skip to main content
Od ponad 25 lat w Polsce
Ubezpieczenie online w 5 minut
Szybka wypłata odszkodowania
Komunikaty
24.06.2019
Informacja o zmianie nazwy UFK

 

Informujemy, iż zmianie uległy nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

1) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie „DUO INVEST”: 

Było:
Jest:
UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2

 

 2) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie „Multi Select III” oraz „Multi Inwestor”: 

Było:
Jest:
UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 II

 

3)  oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie „Multi Select” oraz „Multi Select II”: 

Było:
Jest:
UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III UFK Europa ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 III

 

Powyższe zmiany nazw UFK wynikają ze zmiany nazwy funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ), którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa danego UFK. W dniu 10.12.2018 r. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 zmienił nazwę na ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2. Jednocześnie zarządzanie FIZ przejęło Rockbridge TFI S.A. Strategia inwestycyjna FIZ nie uległa zmianie.

Powyższe zmiany są zmianami niezależnymi od nas i nie powodują zmiany treści indywidualnych umów ubezpieczenia, w ramach których wskazane UFK były oferowane.

Szczegółowe informacje o funduszu inwestycyjnym zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany fundusz inwestycyjny zamknięty, zawiera karta informacyjna FIZ.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.