AKTUALNOŚCI

05.11.2013

Oświadczenie Zarządu TU na Życie Europa dot. oddalenia wniosku o upadłość spółki

W związku z wiadomością, jaka pojawiła się w Internecie na temat złożenia wniosku o upadłość TU na Życie Europa S.A., informujemy, że w dn. 30.10.2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, oddalił wniosek jako całkowicie bezpodstawny.

TU na Życie Europa S.A. jest w pełni wypłacalne. Kondycja finansowa firmy jest stabilna i na bieżąco monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zasadne świadczenia pieniężne są regulowane na bieżąco. 

Ubezpieczyciele, w przeciwieństwie do np. banków, nie są chronieni prawem przed możliwością złożenia bezpodstawnego wniosku o upadłość, co miało miejsce w tym konkretnym przypadku. Osoba, która złożyła wniosek o upadłość, otrzymała odmowę wypłaty świadczenia. Z uwagi na sporny charakter roszczeń klienta sprawa jest obecnie przedmiotem odrębnego procesu przed sądem cywilnym. 

Zaistniałą sytuację, wynikającą ze złożenia wniosku o upadłość, należy ocenić jako próbę wywarcia nacisku na TU na Życie Europa S.A., co godzi w dobre imię firmy. Na postanowienie sądu przysługuje możliwość złożenia zażalenia. 

Jest to incydentalny przypadek w ciągu blisko 20 lat istnienia naszej firmy. TU na Życie Europa S.A. wraz z TU Europa S.A. tworzy jedną z największych grup ubezpieczeniowych w Polsce. Jest też częścią Talanx International i Meiji Yasuda - firm działających na globalnym rynku, co zapewnia spółkom stabilność finansową.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017