AKTUALNOŚCI

30.09.2013

TU Europa chroni klientów Orange przed skutkami utraty pracy

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa rozszerza współpracę z Orange. Abonentom sieci zaoferowało ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów oraz czasowej niezdolności do pracy. Wyróżnikiem oferty jest brak okresu karencji, który zwykle obowiązuje w tego typu produktach. Relacje biznesowe z Orange to krok wzmacniający obecność Europy w telefonicznym kanale dystrybucji ubezpieczeń.

Z ubezpieczenia od utraty stałego źródła dochodów mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na kontraktach menedżerskich. Ubezpieczenie od czasowej niezdolności do pracy obejmuje swoim zakresem chorobę lub nieszczęśliwy wypadek klienta. 

- Strata pracy lub choroba, która uniemożliwia zarobkowanie, często oznacza utratę płynności finansowej. Rachunki mogą nagle okazać się trudne do zapłacenia, co w połączeniu z bieżącymi wydatkami stanowi ogromną barierę w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza dla osób nieposiadających zabezpieczenia finansowego - mówi Przemysław Ćwikła, dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej TU Europa S.A. 

Ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodów i czasowej niezdolności do pracy zapewnia systematyczną wypłatę świadczeń, które umożliwiają regulowanie zobowiązań. Klient może otrzymać maksymalnie 6 takich wypłat z tytułu utraty stałego źródła dochodów oraz czasowej niezdolności do pracy w 12-miesięcznym okresie, na który zawierana jest polisa. Polisa ulega automatycznej kontynuacji wraz z odnowieniem limitu świadczeń. 

Produkt jest dostępny w dwóch wariantach, różniących się między sobą wysokością wybranego świadczenia oraz sumą ubezpieczenia. W pierwszym wariancie wysokość wypłat wynosi 1000 zł miesięcznie a w drugim – 1500 zł. W sumie nie więcej niż 12 000 lub 18 000 zł w zależności od wybranej opcji. Miesięczne składki są automatycznie doliczane do faktury za abonament telefoniczny. Nie ma okresu karencji, który zazwyczaj wynosi kilka miesięcy – klient jest objęty ochroną od razu po przystąpieniu do ubezpieczenia. W pierwszym miesiącu otrzyma 10 proc. sumy ubezpieczenia, ale już od drugiego miesiąca będzie to 100 proc. 

- Dynamicznie rozwijamy kontakty biznesowe z partnerami zarówno z sektora bankowego, jak i pozafinansowego. Relacje z Orange nawiązaliśmy w połowie tego roku, oferując abonentom ubezpieczenie podróżne. Teraz rozbudowujemy portfolio produktów przeznaczonych dla tego grona klientów – dodaje Przemysław Ćwikła. 

Od lipca dla klientów operatora jest dostępny pakiet Orange Travel, przygotowany we współpracy z TU Europa, łączący ubezpieczenie podróżne z możliwością rozmów i sms-ów w roamingu w cenach jak w kraju.
Wszelkie prawa zastrzeżone © TU Europa SA 2017